O mnie

Jan Andrzej Walasek ur. 1951r w Mławie
od 1974 mieszka w Działdowie

Wykształcenie

Średnie techniczne:
Technikum Budowlane w Mławie

Wyższe:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. 2000
(Specjalność: Wychowanie plastyczne – ukończone z wyróżnieniem)


Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn, 2002
(Tytuł naukowy: mgr sztuki, specjalność: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – ukończone z wyróżnieniem)


Akademia Sztuk Pięknych, Warszawie, 2016 ,Studia podyplomowe, specjalność: Miasta i Metropolie.

Praca zawodowa:

 • Nauczyciel plastyki w Gimnazjum nr 2 w Działdowie
 • Zajmowałem się projektowaniem architektoniczno-budowlanym, grafiką i liternictwem.
 • Obecnie jestem na emeryturze.

Twórczość artystyczna

 • Malarstwo – głównie technika olejna oraz rysunek.
 • Rzeźba w kamieniu

Działalność plastyczna

 • Instruktor plastyki w MDK Działdowo 1987–1989
 • Przynależność i udział we władzach Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie
 • Współzałożyciel Pracowni Malarstwa MŁYN w Działdowie
 • Członek Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych
  i Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
 • Udział w wielu plenerach malarskich i europejskich wyjazdach artystycznych

Katalog twórczości

Wykonywałem projekty graficzne, rysunki oraz ilustracji dla Tygodnika Ciechanowskiego,
Gazety Mławskiej i wielu tomików poetyckich.

Wystawy indywidualne

• WDK Ciechanów (1982, 2000). • Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (1984, 1990).
•MDK w Działdowie (1984). • Dom Nauczyciela w Działdowie (1987).
• Roye (Francja, 1989)
• BWA (Ciechanów, 1995). • Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (2003).
• Gimnazjum nr 2 w Działdowie (2003). • Wystawy w Młynie (2003–2006).
• Zamek w Ostródzie (2005). • Zamek w Działdowie (2007).
• Galeria ZPAP w Olsztynie (2008).
•Działdowo Młyn II (2010/2011). • Muzeum Mazowieckie w Płocku (Spichlerz, 2012).
•Muzeum Kopernika we Fromborku (2013). • Centrum Kultury w Ciechanowie (2014).
•Zamek w Nidzicy (2017). • GOK w Płośnicy (2017).
• Działdowska Agencja Rozwoju (2017). • Młyn II (od.2013 corocznie).
• MGOK w Lidzbarku (2017).
• Muzeum Mazowieckie w Płocku, Centrum Kultury w Ciechanowie (2019) * Kawiarnia Parkowa w Mławie (2020)

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2011).
 • Nagroda Wojewody Ciechanowskiego (1998).
 • Nagroda Miasta Działdowo „Katarzynka 98”.
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1995).
 • Odznaka za zasługi dla Województwa Ciechanowskiego (1988).